???SkipToContent???

Myfyrwyr ac addysg

Myfyrwyr ac addysg

Nid yw'r system newydd o optio allan yn effeithio ar unrhyw un dan 18 oed. Fodd bynnag, gallai'r system newydd effeithio ar fyfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru.

Rydym wedi cynhyrchu dogfennau i helpu i egluro'r newidiadau a'r modd y maent yn effeithio ar fyfyrwyr.

Gwybodaeth arall

Gallwch hefyd weld adnoddau diddorol i ysgolion am roi organau ar wefan Llywodraeth yr Alban (dolen allanol, Saesneg yn unig).

1 Rhagfyr 2015.Y diwrnod pan newidiwyd y ffordd o ddod yn rhoddwr organau yng Nghymru.

diwrnod nes bydd y ffordd rydych yn dod yn rhoddwr organau yng Nghymru yn newid.

1 Rhagfyr 2015

Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei hanfon yn ddiogel ac yn uniongyrchol i Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG. Gallwch weld eu datganiad am ddiogelu data ar eu gwefan