???SkipToContent???

Pecyn i ysgolion

Pecyn i ysgolion

Rydym wedi gweithio gyda Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG i gynhyrchu pecyn i ysgolion sydd wedi’i dargedu at roi gwybod i fyfyrwyr cyfnodau allweddol 3 a 4 am roi organau a’u hannog i drafod y pwnc.

Mae’r pecyn yn cynnwys cynllun gwersi, gweithgareddau a chanllawiau i athrawon. Gallwch chi weld hyn trwy'r ffeil WinZip.

Astudiaethau achos  

Nadine Marshall stori fidio YouTube 

Gwenllian Boyd  stori fidio You Tube

1 Rhagfyr 2015.Y diwrnod pan newidiwyd y ffordd o ddod yn rhoddwr organau yng Nghymru.

diwrnod nes bydd y ffordd rydych yn dod yn rhoddwr organau yng Nghymru yn newid.

1 Rhagfyr 2015

Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei hanfon yn ddiogel ac yn uniongyrchol i Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG. Gallwch weld eu datganiad am ddiogelu data ar eu gwefan